Plåtbearbetning

Plåtbearbetning handlar främst om att klippa ut detaljer i plåt. För att kunna framställa en färdig produkt används även andra plåtformningsmetoder för att nå bästa resultat.

 

Klippning

Klippning kan tillämpas med tre olika metoder:

- Stansning, där detaljen klipps ut ur plåten med ett verktyg som är specialgjort för det aktuella elementet. Denna metod har oftast en hög verktygskostnad men passar bra när produktionen är storskalig.

- Nibbling, en metod som styrs av en programerad maskin. Nibbling används genom att maskinen automatiskt växlar mellan en rad olika verktyg. Exempelvis kan maskinen först klippa ut hål med diametern 5,0 för att sedan byta verktyg som klipper ut hål i diametern 10,0 och till sist välja ett annat verktyg som stegvis klipper ut konturerna i detaljen, detta helt automatiskt. Nibbling tar något längre tid än stansning, men verktygskostnaden blir betydligt mindre. Positivt med metoden är att det är lätt att ändra utseende på detaljen genom några få ändringar i koordinatsystemet.

Skärning

Skärning med gas, plasma, vattenstråle eller laser är metoder som också används vid plåtbearbetning. Skärning med något av exemplerna ovan ger stor frihet eftersom det inte finns några verktyg i vanlig mening. Det som används för att skära igenom plåten flyttas runt detaljen och styrs av inprogramerade koordinater. Nackdelen med denna typ av skärning är att det går långsammare än med nibbling.

 Följ oss

Skriv din e-adress här så får du ett mail när vi skriver något nytt.

Gör som 32 andra.

Happy Småland AB GnosjoRegion.se
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
Telefon: 0371-31900
www.laserskaerning.se