använd svarvning 254smo

Svetsning och svarvning av 254smo

2021-01-17

Stålsorten 254smo är ett höglegerat rostfritt stål som har imponerande korrosionsegenskaper. Det är inte helt enkelt att bearbeta den här typen av stål med maskiner. Det går att lasersvetsa och svarva. Men svetsning och svarvning av 254smo kräver god kunskap och rätt verktyg!

Varför är svarvning av 254smo så komplicerat?

Egentligen handlar det inte så mycket om komplicerat som hårt. För att svarvning av 254smo ska fungera på rätt sätt måste verkstaden ha rätt kunskap och erfarenhet. I och med att stålet är till för miljöer där det finns halogenider är det otroligt hållfast.

Det är denna hållfasthet och den unika typen av legeringsinnehåll som gör att vanliga maskiner inte alltid räcker till. På grund av detta är det viktigt att vända sig till en verkstad som har jobbat länge med höglegeringstål. De kommer att klara av uppdraget till ett bättre pris och med minimal risk för snedsteg.

Svetsning och risken för sprickor

När höglegerat stål ska lasersvetsas är det av intresse att se på vad som kan tänkas hända med sprickor. Just med laser är det ju så att man får en mindre grad av sträckning än med konventionell svarvning. På grund av detta kan det vara så att det går att undvika sprickor med lasersvetsning av 254smo.

Studier har visat att sprickbildning beror en hel del på unika fall. Om verkstaden kan testa är det mycket bra. Då är det lättare att hitta metoden som kommer att fungera bäst för att undvika sprickbildning både vad gäller själva svetsningen och sprickrisk i materialet efteråt.

Happy Småland AB GnosjoRegion.se
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
Telefon: 0371-31900
www.laserskaerning.se