Behov av energisnål laserskärning

Framtidens laserskärningsmaskiner är energisnåla

2017-04-03

Dagens industri förlitar sig stort på lasertekniken. Den används för många olika tillverkningsmoment som svetsning, håltagning och gravering. Det är knappast så att användningen av laser kommer att avta då den är så pass effektiv och ger så goda resultat. Men det finns kritik, och det oavsett vilken teknik för laserbeskärning som tillämpas, och det är att metoden förbrukar en hel del energi. Det här är ju inte bara en fråga om ekonomi utan också miljö så det är troligt att framtidens laserskärningsmaskiner kommer att bli allt energisnålare för att passa in i vårt moderna produktionssamhälle.

Laserskärningens miljöfördelar

Exakta snitt och mindre svinn är en av laserskärningens stora miljömässiga fördelar. 

 

Laserskärningsmaskiner och miljön

Det ska förstås sägas att lasertekniken kommer med vissa viktiga fördelar för miljön. När man skär med laserskärningsmaskiner så får man mindre svinn av material då man kan lägga exakta snitt. Det här är en också en process som kan gå snabbt och som inte leder till avfall som kan vara farligt för människor och djur. Då man tittar på miljöfrågor så är det förstås driften av dessa maskiner som man ser på.  Tillverkningsindustrin i Europa står för cirka en fjärdedel av den totala energiförbrukningen och har därmed ett stort ansvar för miljöpåverkan som sker av olika typer av energitillverkning.

Något som är mycket bra är att det finns ett uppenbart behov av att sänka kostnader för energi. Ju mer man kan tillverka med lägre energiförbruk ju bättre. Det är helt klart av stort intresse för industrin att få nyare och energisnålare laserskärarmaskiner men det kan förstås ta lång tid innan man ser en riktigt stor skillnad.

Något som anses vara mycket viktigt i sammanhanget är information. Ju mer kunder såväl som tillverkare förstår om kopplingen mellan lasermaskinernas energiförbruk och miljön, ju snabbare kan man nå bättre lösningar.

CO2 teknologin föredras vid tjockare metallstycken

Det finns en önskan om att teknologin med fiberlasrar kan utvecklas så att man kan skära i tjockare metall även med denna, men än så länge så är det fortfarande så att CO2 teknologin föredras. Den här teknologin gör det möjligt att få riktigt fina resultat även med tjockare metaller men den drar mer energi och är sämre för miljön är fiberalternativet.

Jobbar man med produktion av tunnare metallföremål så finns det större flexibilitet och man kan finna laserskärningsmaskiner som ger otroligt hög kvalitet utan att dra enormt mycket energi. Det här är ett mycket spännande område och något som det fortsatt forskas i. En sak är säker, vi har ännu inte sett vad som är möjligt med teknologin och tack vare att det finns ett så stort intresse så dröjer det antagligen inte så länge innan man kommer med bättre lösningar även för tjockare metallbearbetning. Det ger oss gott hopp för framtidens laserbeskärning som med största sannolikhet kommer att bli mer kostnadseffektiv och också bättre för miljön.

Happy Småland AB GnosjoRegion.se
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
Telefon: 0371-31900
www.laserskaerning.se