laser

Frågor och svar om laserskärning

2018-02-15

Laser används flitigt inom svensk industri. Med hjälp av laserskärning så kan man tillverka allt från mobiltelefoner till bilar. Dessutom så används tekniken för att rädda liv inom vården där man till exempel kan operera med laser. Här är några vanliga frågor om laserskärningen.

Hur fungerar laserskärning?

Laserskärningen fungerar på så vis att man använder sig av en laserstråle för att skära i ett material. Laserstrålen kan pulsera eller vara konstant. Den kommer att skära på ett mycket exakt vis genom materialet. Strålen börjar med att skapa ett hål i materialet och sedan så fortsätter den skära från hål-punkten. Man kan kontrollera intensitet, längd och hetta vilket gör att man kan skära på olika sätt.

Vilka material kan man skära med laser i?

Man kan skära i en mängd olika material. Några av dessa är:

  • Metall
  • Glas
  • Tyg
  • Trä
  • Plast
  • Keramik
  • Silikon
  • Diamanter

I vilka metallmaterial kan man laserskära?

Det går att skära i många olika metaller. Laserskärningen används ofta för aluminium, stål, titan, koppar, mässing, nickel och tungsten.

Vad är fördelarna med att skära med laser?

Med laserskärning så får man mycket god kontroll över beskäringsprocessen. Man kan kontrollera hetta, strålens längd och intensitet. Dessutom så är moderna laserskärmaskiner energisnåla. Detta även i jämförelse med annan metallbearbetning. Att man kan skära i många olika material är en fördel.

I och med att strålen aldrig faktiskt rör vid materialet som beskärs så minskar man risken för skador på grund av hetta i materialet som omger platsen där man skär. Det gör att man slipper reparera delar så som ofta är fallet med andra beskärningsmetoder.

Det kostar inte mycket att underhålla en laserskärmaskin. När man behöver byta ut delar så kostar det heller inte mycket. Dessutom så är det så att delarna som man skär ut är redo att användas som de är. De behöver sällan ytbehandlas och snitten blir exakta. Med en automatisk maskin så kan man snabbt gå mellan olika lägen och då kan man bli klar med ett uppdrag mycket snabbare.

Varför är laserskärning bättre än andra konventionella metoder?

Laserskärningen blir ofta ett bättre val för att den är snabbare och skär mer precist. Tekniken kan också dra mindre energi. Dessutom så kan man säga att lasertekniken är säkrare då laserstrålen finns inuti en ljus-låda. Man har inte ett skär-blad som sitter fritt och som lättare kan utsätta en operatör för fara. 

Kommer laserbeskärning att skada materialet?

Risken för att laserskärning kommer att leda till skador på material är mycket liten. Det är också något som får många att välja denna teknik då det handlar om dyrare metallmaterial. Det här är en process som inte kräver kontakt mellan maskin och material. Strålen som skär är mycket exakt och kommer bara att påverka det område som man skär i.

Happy Småland AB GnosjoRegion.se
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
Telefon: 0371-31900
www.laserskaerning.se